Robotické svařování

Dnešní požadavky na co nejvyšší efektivitu svařování vyžadují vybavení, které v sobě kombinuje vysoce produktivní provoz a rozumné pořizovací náklady. Modulární buňky jsou optimálním řešením pro robotizaci obloukového svařování. Poměr cena/výkon zde dosahuje hodnot nedostižných pro svařovací pracoviště stavěná na zakázku.
Proto jsme se rozhodli, že klíčová novinka v našem výrobním procesu bude pořízení svařovacího robota FlexArc® ABB v roce 2015. FlexArc® představuje novou generaci svařovacích buněk.
Design stanic napomáhá jak ke zkrácení procesního času svařování, tak ke snížení pořizovacích nákladů.

FlexArc® ABB je:

  • 6-ti osý svařovací robot, který je vybaven dvěma 5-ti osými polohovadly pro plnohodnotné 3D prostorové svařování
  • Velikost polohovacích stolů je 2000x1000x1250mm
  • Opakovaná poziční přesnost ±0,05 mm
  • Opakovaná přesnost trajektorie 0,14mm
  • Opakovatelná přesnost polohovadla vztaženo k rádiusu 500 mm ± 0,05 mm
  • Rychlost otočení přípravku o 180 stupňů v horizontální rovině (pro vaření ze spodní strany). Měřeno od začátku do konce pohybu polohovacího stolu. do 4,5 sec
  • Rychlost otočení polohovadla s přípravky měřeno: proces od ukončení posledního svaru, s otočením svařovacího přípravku o 180 stupňů do původní vodorovné polohy, otočení karuselu po start prvního svaru do 7,5 sec.