Děkujeme vám za navštívení webových stránek www.klematcz.cz. Prosíme, přečtěte si tyto Podmínky pečlivě. Návštěvou těchto webových stránek a užíváním služeb, které jsou jejím prostřednictvím dostupné, prokazujete svůj souhlas s úplným zněním těchto podmínek, a to bez jakýchkoli výhrad a výjimek. Nepoužívejte tyto webové stránky, pokud nechcete být vázáni podmínkami, které jsou uvedené na stránce níže.

Doménové jméno klematcz.cz, ale i tyto webové stránky, jejich grafické prvky a znaky jsou majetkem a autorským dílem společnosti KLEMAT CZ ltd. Informace na těchto webových stránkách a veškeré materiály na nich uvedené spadají mezi práva duševního vlastnictví společnosti KLEMAT CZ ltd. Jakýkoli návštěvník těchto webových stránek je nicméně oprávněn prohlížet, kopírovat, tisknout a distribuovat informace na nich uvedené za předpokladu, že při užití takových informací na tyto webové stránky odkáže.

Jakožto uživatel této stránky souhlasíte, že neoprávněné užívání obsahu těchto webových stránek může společnost KLEMAT CZ ltd. poškodit, a že v případě takového neoprávněného užití tohoto obsahu můžete být postižen soudním příkazem.

Klematcz.cz jsou informační webové stránky společnosti KLEMAT CZ ltd. v oboru chemických produktů a služeb a kovovýroby. Tento systém poskytuje podrobné produktové informace a poskytuje možnost podávat cenové nabídky online.

Společnost KLEMAT CZ ltd. se maximálně snaží zajistit správnost informací zveřejněných na těchto webových stránkách. Na druhou stranu společnost KLEMAT CZ ltd. negarantuje a nepřebírá jakoukoli odpovědnost za přesnost, úplnost nebo spolehlivost informací obsažených na těchto webových stránkách a není odpovědná za nepřesnosti, chyby nebo jiné nedostatky poskytnutých informací nebo dokumentů, které jsou na těchto webových stránkách uvedené, či na které odkazují. Společnost KLEMAT CZ ltd. není odpovědná za aktuálnost webových stránek a jejich hladkých provoz.

V žádném případě nemůže společnost KLEMAT CZ ltd. nést odpovědnost za jakoukoli škodu jakéhokoli druhu (přímou nebo nepřímou), která se týká těchto webových stránek, jejich užívání, vad, virů nebo nefunkčnosti systémového vybavení. Nejste oprávněni nárokovat jakoukoli náhradu škody a/nebo ušlého zisku, které by mohly být způsobené rozhodnutím, které jste učinili pod vlivem informací, které jste se dočetli na webových stránkách klematcz.cz, nebo které bylo učiněno v důsledku užívání stránky, či nemožnosti jí užívat.

Společnost KLEMAT CZ ltd. nemůže nést odpovědnost za obsah externích webových stránek, na které můžete mít přístup prostřednictvím odkazů poskytnutých na těchto webových stránkách, a zároveň společnost KLEMAT CZ ltd. neschvaluje, neověřuje a nepodporuje informace poskytnuté na takových externích webových stránkách. Jakékoli odkazy na ostatní webové stránky jsou poskytnuty pouze jako užitečná funkce těchto webových stránek. Společnost KLEMAT CZ ltd. tudíž nepřebírá jakoukoli odpovědnost, co se týče souladu takových externích webových stránek s právními předpisy. Toto prohlášení se použije pro veškeré webové stránky a veškeré externí odkazy, na které je přímý přístup z těchto webových stránek, nebo které jsou s těmito webovými stránkami provázány.

Tyto webové stránky využívají open source nástroje, jako jsou WordPress a Google Analytics. Google Analytics je webový analytický nástroj poskytovaný společností Google Inc. („Google”). Google Analytics využívá textové soubory „cookies“, které jsou ukládané ve vašem počítači, aby pomohly analyzovat webové stránky, pokud jde o chování jejich uživatelů. Informace o vašem užívání těchto webových stránek vytvořená cookies (včetně IP adresy) bude přenesena do Googlu a v něm ukládána. Využívání cookies můžete odmítnout volbou vhodného nastavení vašeho prohlížeče. Nicméně prosíme, abyste měli na paměti, že pokud tak učiníte, nemusí být veškeré funkce těchto webových stránek dostupné. Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že data o vás budou Googlem a dalšími open source nástroji zpracovávána způsobem a pro účely uvedené výše.

Informace obsažené na těchto webových stránkách se mohou kdykoli bez předchozího oznámení změnit.

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko 'Souhlasím se vším'.