Gumárenský průmysl
Nr Foto Název EU Nr. CAS PSDS MSDS
002 zobrazit Antimon 231-146-5 7440-36-0
020 zobrazit Dusičnan draselný 231-818-8 7757-79-1
009 zobrazit Dusičnan sodný 231-554-3 7631-99-4
011 Talek 238-877-9 14807-96-6
021 Uhličitan zinečnatý 222-477-6
012 zobrazit Zinková běloba 215-222-5 1314-13-2