Projekt - Zavedení nové výroby tepelného výměníku ve firmě Klemat CZ s.r.o.

Projekt má přímý vztah na dlouhodobou podnikatelskou strategii firmy. Realizace projektu povede k posílení konkurenční schopnosti firmy a její přidané hodnoty, a to díky diverzifikaci zaměření výroby (zavedení výroby nových finálních produktů – nejen polotovarů), zvýšením produktivity práce, realizací parametrů „štíhlé výroby“ a zvýšením odbytu. Projekt bude mít i pozitivní mimoekonomické, ekologické účinky. Efekty jeho realizace se promítnou do dalšího snížení energetické náročnosti výroby a do radikálního zmenšení množství výrobního odpadu.

Projekt - Zavedení nové výroby tepelného výměníku ve firmě Klemat CZ s.r.o.

Projekt - Snížení energetické náročnosti provozu - Klemat CZ, Valašské Meziříčí

Realizovaný projekt „Snížení energetické náročnosti provozu - KLEMAT CZ, Valašské Meziříčí“ je v souladu a přispívá k naplnění cílů „Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“, Prioritní osy 3 – „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ programu „Úspory energie“, kde je stanoven specifický cíl 3.2. „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru“. Hlavním cílem programu „Úspory energie“ v rámci něhož je projekt předkládán, je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Projekt - Zavedení nové výroby tepelného výměníku ve firmě Klemat CZ s.r.o.

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko 'Souhlasím se vším'.