Certifikáty společnosti

ČSN EN ISO 9001:2016

V roce 2018 byl úspěšně zaveden systém managementu ČSN EN ISO 9001:2016 organizace ve vztahu k požadavkům kriteriální normy, posouzená byla schopnost systému plnit požadavků příslušné požadavky zákonů, předpisů a smluv a vyhodnotila se efektivnost a schopnost systému managementu neustále plnit specifikované cíle a identifikaci oblastí potenciálního zlepšování systému managementu. Certifikační orgán, který provedl ocenění systémů managementu byl TÜV SÜD Czech s.r.o.

Máme certifikovány tyto procesy:

  • Komplexní zpracování plechu s důrazem na dělení, tváření, zámečnické práce a povrchové úpravy

ČSN EN ISO 3834-2:2006 – Systém managementu kvality v procesech svařování

Proces svařování prováděný společností KLEMAT CZ s.r.o. byl certifikován podle ČSN EN ISO 3834-2:2006 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost společností.

Svařování je speciální proces, u kterého důsledek pro výrobek lze později prokázat velmi těžce, kvalita sváru proto musí být zajištěna již v průběhu výroby. Certifikát ČSN EN ISO 3834-2:2006 zaručuje, že jakost svárů konečného ocelového výrobku splňuje všechna požadovaná kritéria. Společnost garantuje kvalitu a stálost výrobního procesu a tím i vysokou kvalitu poskytovaných hotových ocelových konstrukcí a služeb. Celý výrobní proces ocelové konstrukce je řízen efektivně a s optimalizací nákladů. Dále certifikát garantuje oprávněnost a způsobilost naší společnosti vyrábět svařované ocelové konstrukce – kvalifikaci svářečů a pracovníků svářečského dozoru. Garantuje způsobilost používaného zařízení, jejich vhodnost a údržbu.

Certifikační orgán, který provedl ocenění systémů managementu v procesech svařování byl TÜV SÜD Czech s.r.o.

Certifikát - Spolehlivá firma

Spolehlivá firma dává oceněním najevo, že stojí o své zákazníky, vyvíjí podnikatelskou činnost na území ČR, pravidelně aktualizuje svoje kontakty a prezentuje svoji činnost na zivefirmy.cz.

EKOKOM – certifikát ke zpětného odběru obalů

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají. Abychom tuto povinnost plnili řádné jsme uzavřeli Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění této zákonné povinnosti.

Certifikát Hospodářská komora České republiky

Není nám to jedno! Stále podporujeme svým členstvím HK ČR v procesu připomínkování legislativních (zákony, vyhlášky) i nelegislativních materiálů a nové legislativy EU ve prospěch podnikatelů o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.

Také prostřednictvím její sítě zvyšujeme kvalifikaci zaměstnanců a hledáte podporu, pomoc, informace na různé podnikatelské otázky od HK ČR.