Certifikáty společnosti

Certifikát - Spolehlivá firma

Spolehlivá firma dává oceněním najevo, že stojí o své zákazníky, vyvíjí podnikatelskou činnost na území ČR, pravidelně aktualizuje svoje kontakty a prezentuje svoji činnost na zivefirmy.cz.

EKOKOM – certifikát ke zpětného odběru obalů

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají. Abychom tuto povinnost plnili řádné jsme uzavřeli Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění této zákonné povinnosti.

Certifikát Hospodářská komora České republiky

Není nám to jedno! Stále podporujeme svým členstvím HK ČR v procesu připomínkování legislativních (zákony, vyhlášky) i nelegislativních materiálů a nové legislativy EU ve prospěch podnikatelů o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.

Také prostřednictvím její sítě zvyšujeme kvalifikaci zaměstnanců a hledáte podporu, pomoc, informace na různé podnikatelské otázky od HK ČR.

Bisnode CZECH Stability Award AAA

V roce 2018 jsme se zařadili k ocenění Bisnode CZECH Stability Award AAA, což znamená, že naše společnost patří mezi pouhé 0,2 % firem, které díky dlouhodobé finanční stabilitě splňují velmi přísná kritéria pro udělení tohoto ocenění.

Ocenění je určeno pro nejúspěšnější tuzemské společnosti a poskytuje nezávislý pohled na finanční i nefinanční bonitu firmy. Výsledky hodnocení jednotlivých společností jsou každoročně vyhlašovány v rámci žebříčku CZECH TOP 100 v kategorii Nejstabilnější firma roku a publikovány v ekonomických médiích.

Co ocenění Bisnode CZECH Stability Award AAA přináší?

  • Potvrzení dlouhodobé spolehlivosti, důvěryhodnosti a minimální rizikovosti
  • Vnímání společnosti jako atraktivního obchodního partnera
  • Zvýšení prestiže a image firmy
  • Možnost zúčastnit se exkluzivních networkingových setkání

KLEMAT CZ první ve Zlínském krájí v top žebříčku DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU 2018

Ceny Diamanty českého byznysu jsou udělovány na základě žebříčku, sestavovaného vždy ke konci roku analytickými experty společnosti Bisnode na základě objektivních ekonomických ukazatelů za poslední tři roky (letos tedy za období 2015-2017) pro všech čtrnáct krajů České republiky, přičemž za každý kraj jsou oceňovány vždy tři nejlépe hodnocené společnosti.

Do žebříčku vstupují společnosti se sídlem v České republice, které splňují obrat 100 mil. Kč až 5 mld. Kč a mají veřejně dostupné účetní závěrky za poslední tři roky. Kvalitativním kritériem je schopnost firem dostát svým závazkům, což znamená, že hodnocená společnost nesmí být v likvidaci či insolvenčním řízení a současně nesmí být evidována jako nespolehlivý plátce/osoba s pohledávkami státu či dalších subjektů.

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko 'Souhlasím se vším'.