Komplexní zpracování plechů

Zajišťujeme komplexní zpracování plechů, podívejte se na technologické video.

Inovace a zlepšování kvality výroby

2023

V roce 2023 jsme se zaměřili na udržení konkurenceschopnosti a stability firmy na trhu tím, že jsme investovali do špičkových technologií, zejména v oblasti řezání laserem a to jak plechů tak trubek a profilů a navíc se nám podařilo v maximální míře snížit závislost a cenovou nestabilitu na externích dodavatelích poskytujících média, zajišťující chod samotné výroby. Tato média jsou pro nás zejména elektrická energie a dusík. Dokončením realizace všech projektů bychom si měli pro střednědobou perspektivu zajistit konkurenceschopnost firmy na trhu a to:

  • 1. snížením energetické náročnosti a zvýšením produktivity výroby – pořízení dvou 20kw laserů pro pální plechů (jako vůbec první firma v ČR a na Slovensku), dále pořízení dalšího laserového centra pro řezání profilů s 3D hlavou, ohýbacího centra a centra pro úpravu povrchu kovů po řezání
  • 2. minimalizace závislosti na dodavatelích a vnějších vlivech v oblasti dodávek klíčových médií pro chod výroby – pořízením technologie na výrobu dusíku a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 450kw/h
2022

V roce 2022 jsme zahájili realizace projektu týkajícího se Úspor energií a investice do nového – energeticky efektivního dělícího centra s několikanásobnou produktivitou ve srovnání se současným technologickým vybavením firmy. Toto by mělo firmě zajistit nejen nemalý technologický náskok, ale i mnohem větší konkurenceschopnost ve střednědobé perspektivě. Jde o pořízení stroje EAGLE iNspire je v současnosti naprosto bezkonkurenčně nejrychlejší laser na světe, který si od konkurence drží odstup minimálně o jednu třídu. Jedná se o vysoko dynamické a produktivní high-end laserové řezací centrum. Jako jediné laserové centrum ve své kategorii používá výhradně lineární pohony ve všech třech osách X / Y / Z. Ztrátové časy při polohování jsou eliminovány na nejnižší míru díky simultánní rychlosti až 350 m/min a zrychlení os 60 ms-2 (6g).

2021

Po turbulentním coronavirový rok 2020, jsme v roce 2021 zažili oživení ekonomiky firmy. Znovu jsme se pustili do realizace již schválených dotačních projektů z předchozích let, které byly v roce 2020 doslova zmraženy. Tyto projekty kladou důraz na dva důležité a pro chod a konkurenceschopnost firmy fundamentální pilíře. První, modernizaci strojního vybavení a zázemí firmy, které bylo v roce 2020 doslova zmraženo. Druhý, snížení energetické náročnosti a zvýšení efektivnosti v rámci výrobního procesu.

V první polovině roku 2021 se předpokládá modernizace kompresorovny a kompletní rekonstrukce rozvodů stlačeného vzduchu, která poskytuje jedno z klíčových médií pro chod našeho strojového parku a výroby v celém. Dále se předpokládá posílení produktivity a modernizace výroby v oblasti tváření a ohýbání.

2019

S ohledem na exponenciální růst firmy ve všech směrech, zejména však technologického vybavení, nárůstu výroby, počtu zaměstnanců a obratu jsme v rámci efektivní udržitelnosti výroby a firmy jako takové, byli nuceni v roce 2019 zaměřit na jedinou věc – vývoj a implementace vlastního systému řízení, plánování a odvádění výroby.

Byla vytvořena centrální „páteř“ – hardware napříč celou výrobou, který umožňuje sbírat data on-line, jinými slovy, v reálném čase. Sběr informací postupuje od jednotlivých zaměstnanců, pracovišť, úseků až k vedení firmy a naopak, co je pro úspěšný chod firmy důležité.

V roce 2019 jsme navíc absolvovali certifikace ISO 14001:2016 TUV SUD systému enviromentálního managementu a 45001:2018 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví v oboru komplexní zpracování plechu a povrchové úpravy.

2018

S ohledem na dynamický rozvoj technologického vybavení firmy v předchozích letech jsme se v roce 2018 rozhodli investovat především do rozšíření výrobních prostor. Byla postavena nová dvoupodlažní výrobní a montážní hala o výměře téměř 4000 metrů čtverečních. V rámci rozšíření výroby jsme se v roce 2018 zaměřili na samotný proces svařování. Došlo k rozšíření a vybavení svářecích pracovišť - nové svařovací zdroje Fronius TPSI, špičkové svařovací stoly a upínací systémy Siegmund, kvalitní odsávání s třídou filtrace 10. Završili jsme úspěšnou certifikací systému managementu kvality v procesech svařování dle normy ČSN EN ISO 9001 a 3834-2 u společnosti TUV SUD. Zavedli a přešli jsme na nový systém řízení, plánování, odvádění a kontroly práce a zakázek. Systém, který umožnuje hlídání produkce jednotlivých zaměstnanců pomocí odvádění množství kusů po každé směně.

Naše dlouhodobé snahy v oblasti rozvoje, růstu a udržitelnosti firmy vyústily v únoru 2019 v ocenění - Diamanty českého byznysu. Ocenění uděluje společnost Bisnode na základě objektivních ekonomických ukazatelů za poslední tři roky pro všech čtrnáct krajů České republiky, přičemž za Zlínský kraj jsme získali 1. místo. Dále jsme získali ocenění Czech top 100 s certifikátem AAA v rámci hodnocení Czech stability award v rámci ČR.

2017

Jsme zase o krok dál! S našim novým ohraňovacím lisem jsme schopni splnit i náročnější požadavky našich zákazníků a ohýbat plechy o maximální délce až 4 metry a tonáže 170 tun! Kromě toho pro naše zákazníky jsme schopni zařídit kompletní dodání dílů a sestav, včetně montáže a zajištění spojovacích materiálů. Taky jsme rozšířili činnost a vozový park. S našim novým nákladním DAF LF 45.220 jsme při dodávkách mnohem pružnější! Nově jsme našim klientům schopni nabídnout i komerční přepravu zboží!

2016

V roce 2016 jsme doplnili naše technologie v oblasti řezání laserem o nový, modulární CNC plošný laserem Adige-SYS LS 5 Fibra s možností rozšíření o další plnohodnotný trubkový laser. Obrovskou výhodou zařízení je modulární systém – modul plošný - pro řezání plechů a modul pro řezání jeklů a trubek v automatickém režimu. Dále se pořídila čtyřválcová CNC zakružovačka plechů, která představuje v současné době nejpřesnější, nejrychlejší a k obsluze nejpříznivější způsob zakružování. Pořízení mokré lakovny o velikosti boxu 8x4m vč. sušící (vytvrzovací pece) bylo logickým krokem k dalšímu rozšíření široké škály služeb, které nabízíme v oblasti povrchových úprav kovů. Lakování mokrou cestou dobře doplňuje dvě stávající práškové lakovny o délce 7m a 5,5m, kterými firma disponuje.

2015

V roce 2015 jsme rozšířili výrobní technologie o další kombinovaný laser Adige, CNC obráběcí centrum a CNC soustruh s přídavnou osou Y. Dále jsme otevřeli novou práškovou lakovnu včetně předúpravy za pomocí nanotechnologií a tryskacích prostorových kabin na nerez a železo. Taktéž jsme zakoupili 3D měřící rameno s laserovým scannerem, svařovacího robota a rozšířili možnosti v oblasti úpravy povrchu kovů o elektrochemické leštění nerezu.

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko 'Souhlasím se vším'.